Welcome to the TWC Wiki! You are not logged in. Please log in to the Wiki to vote in polls, change skin preferences, or edit pages. See HERE for details of how to LOG IN.

Difference between revisions of "Handbook of Excellence (TW3K Reform)"

From TWC Wiki
Jump to navigationJump to search
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
 
|Wu Xing=[[Water (TW3K Wu Xing)|Water]]
 
|Wu Xing=[[Water (TW3K Wu Xing)|Water]]
 
|Number=2
 
|Number=2
 +
|Effects=Character Salary -10%<br>Satisfaction Strategists +8'
 +
|Units=n/a
 +
|Unlocked_buildings=[[Grand Academy (TW3K Building)|Grand Academy]]
 +
|Required_buildings=n/a
 
}}
 
}}
 
==Effects==
 
* Character Salary -10%
 
* Satisfaction Strategists +8
 
 
==Unlocks Units==
 
n/a
 
 
==Unlocks Buildings==
 
*[[Grand Academy (TW3K Building)|Grand Academy]]
 
 
==Requires Building==
 
n/a
 
  
 
==Previous Reforms Required==
 
==Previous Reforms Required==
Line 23: Line 14:
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"
 
|-
 
|-
 +
! Icon
 
! Reform
 
! Reform
! [[Wu Xing]]
+
! No*
! Prev.
 
 
! Previous Reforms Required
 
! Previous Reforms Required
 
! Effect Faction
 
! Effect Faction
Line 33: Line 24:
 
! Required Buildings
 
! Required Buildings
 
|-
 
|-
 +
! [[Image:3K reform water philosophy.png|50px]]
 
| [[Private Tutors (TW3K Reform)|Private Tutors]]
 
| [[Private Tutors (TW3K Reform)|Private Tutors]]
| [[Water (TW3K Wu Xing)|Water]]
 
 
| 0
 
| 0
 
| ~
 
| ~
Line 43: Line 34:
 
| [[County School (TW3K Building)|County School]]
 
| [[County School (TW3K Building)|County School]]
 
|-
 
|-
 +
! [[Image:3K reform water philosophy.png|50px]]
 
| [[Annual Proficiency Reports (TW3K Reform)|Annual Proficiency Reports]]
 
| [[Annual Proficiency Reports (TW3K Reform)|Annual Proficiency Reports]]
| [[Water (TW3K Wu Xing)|Water]]
 
 
| 1
 
| 1
 
| [[Private Tutors (TW3K Reform)|Private Tutors]]
 
| [[Private Tutors (TW3K Reform)|Private Tutors]]
Line 57: Line 48:
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"
 
|-
 
|-
 +
! Icon
 
! Reform
 
! Reform
! [[Wu Xing]]
+
! No*
! Prev.
+
! Previous Reforms Required
! Additional Reforms Required
 
 
! Effect Faction
 
! Effect Faction
 
! Effect Character
 
! Effect Character
Line 67: Line 58:
 
! Required Buildings
 
! Required Buildings
 
|-
 
|-
 +
! [[Image:3K reform water merchants.png|50px]]
 
| [[Economic Stimulation (TW3K Reform)|Economic Stimulation]]
 
| [[Economic Stimulation (TW3K Reform)|Economic Stimulation]]
| [[Water (TW3K Wu Xing)|Water]]
 
 
| 4
 
| 4
| [[Market Administration (TW3K Reform)|Market Administration]]
+
| [[Private Tutors (TW3K Reform)|Private Tutors]]<br>[[Annual Proficiency Reports (TW3K Reform)|Annual Proficiency Reports]]<br>[[Market Administration (TW3K Reform)|Market Administration]]<br>[[Handbook of Excellence (TW3K Reform)|Handbook of Excellence]]
 
| Trade Influence +50%
 
| Trade Influence +50%
 
| ~
 
| ~
Line 77: Line 68:
 
| ~
 
| ~
 
|-
 
|-
 +
! [[Image:3K reform water philosophy.png|50px]]
 
| [[Treatise on Human Beings (TW3K Reform)|Treatise on Human Beings]]
 
| [[Treatise on Human Beings (TW3K Reform)|Treatise on Human Beings]]
| [[Water(TW3K Wu Xing)|Water]]
 
 
| 3
 
| 3
| ~  
+
| [[Private Tutors (TW3K Reform)|Private Tutors]]<br>[[Annual Proficiency Reports (TW3K Reform)|Annual Proficiency Reports]]<br>[[Handbook of Excellence (TW3K Reform)|Handbook of Excellence]]  
 
| Assignments Available +1   
 
| Assignments Available +1   
 
| Character Experience +10%
 
| Character Experience +10%
Line 87: Line 78:
 
| ~
 
| ~
 
|-
 
|-
 +
! [[Image:3K reform water trade and diplomacy.png|50px]]
 
| [[Way of Great Peace (TW3K Reform)|Way of Great Peace]]
 
| [[Way of Great Peace (TW3K Reform)|Way of Great Peace]]
| [[Water (TW3K Wu Xing)|Water]]
 
 
| 4
 
| 4
| [[Diplomatic Missions (TW3K Reform)|Diplomatic Missions]]
+
| [[Private Tutors (TW3K Reform)|Private Tutors]]<br>[[Annual Proficiency Reports (TW3K Reform)|Annual Proficiency Reports]]<br>[[Diplomatic Missions (TW3K Reform)|Diplomatic Missions]] <br>[[Handbook of Excellence (TW3K Reform)|Handbook of Excellence]]
 
| Diplomatic Relations with all Factions +10  
 
| Diplomatic Relations with all Factions +10  
| Satisfaction +10%
+
| Satisfaction All +10%
 
| ~
 
| ~
 
| ~
 
| ~

Latest revision as of 09:22, 29 October 2019

Handbook of Excellence
3K reform water philosophy.png
Wu Xing Element: Water
No of Prior Reforms: 2
Effects: Character Salary -10%
Satisfaction Strategists +8'
Unlocked Units: n/a
Unlocked Buildings: Grand Academy
Required Buildings: n/a
See Also: Three Kingdoms Reforms Table


Previous Reforms Required

Icon Reform No* Previous Reforms Required Effect Faction Effect Character Unlocked Units Unlocked Buildings Required Buildings
3K reform water philosophy.png Private Tutors 0 ~ ~ Character Experience +10% Archers ~ County School
3K reform water philosophy.png Annual Proficiency Reports 1 Private Tutors ~ Character Salary -10% ~ Academy Complex ~

Reforms Unlocked

Icon Reform No* Previous Reforms Required Effect Faction Effect Character Unlocked Units Unlocked Buildings Required Buildings
3K reform water merchants.png Economic Stimulation 4 Private Tutors
Annual Proficiency Reports
Market Administration
Handbook of Excellence
Trade Influence +50% ~ ~ Jade Trading Town
Port Trading Association
Salt Mining Town
Bureau of Trading Associations
~
3K reform water philosophy.png Treatise on Human Beings 3 Private Tutors
Annual Proficiency Reports
Handbook of Excellence
Assignments Available +1 Character Experience +10% ~ ~ ~
3K reform water trade and diplomacy.png Way of Great Peace 4 Private Tutors
Annual Proficiency Reports
Diplomatic Missions
Handbook of Excellence
Diplomatic Relations with all Factions +10 Satisfaction All +10% ~ ~ ~

Total War: Three Kingdoms Portal

Total War: Three Kingdoms

Factions:

Wei | Zhou | Yan | Heishan | Qi | Chu | Shu-Han | Liang | Wu | Zhong | Song | Tai

Characters:

Cai Mao | Cao Cao | Dong Zhuo | Gongsun Zan | Guan Yu | Han Sui | Huang Zhong | Huang Zu | Kong Rong | Li Damu | Liu Bei | Liu Biao | Liu Cong | Liu Qi | Lu Bu | Ma Chao | Ma Teng | Sun Ce | Sun Jian | Sun Quan | Sun Ren | Taishi Ci | Xiahou Dun | Xiahou Yuan | Yu Du | Yuan Shao | Yuan Shu | Zhang Fei | Zhang Yan | Zhao Yun | Zheng Jiang

Character Types:

Champion | Commander | Sentinel | Strategist | Vanguard

Units:

Ji Militia | Ji Infantry | Heavy Ji Infantry | Sabre Militia | Sabre Infantry | Axe Band | Spear Guard | Heavy Spear Guard | Archer Militia | Archers | Mounted Lancer Militia | Lance Cavalry | Mounted Sabre Militia | Sabre Cavalry | Crossbowmen | Heavy Crossbowmen | Trebuchet | Jian Sword Guard Cavalry | Jian Sword Guard | Raider Cavalry | Peasant Raiders | Repeating Crossbowmen | Heavy Repeating Crossbowmen | Peasant Band | Spear Warriors | Mounted Archers | Azure Dragons | Jade Dragons | Yellow Dragons | Onyx Dragons | Pearl Dragons | Defenders of Earth | Protectors of Heaven | Cataphracts | Heavy Cataphracts | Heavy Mounted Archers | Mounted Crossbows

Faction Units:

Xiliang Cavalry | Heavy Xiliang Cavalry | Tiger and Leopard Cavalry | Heavy Tiger and Leopard Cavalry | White Horse Fellows | White Horse Raiders | Mercenary Infantry | Mercenary Archers | Mercenary Cavalry | Qiang Marauders | Qiang Hunters | Qiang Raiders | Black Mountain Marauders | Black Mountain Outlaws | Black Mountain Hunters | Fury of Beihai | Thunder of Jian'an | Infantry of Jing | Imperial Defenders | Rapid Tiger Infantry | Warriors of the Left | Warriors of Ye | Defenders of Hebei | Hidden Axes | Fists of the Bandit Queen | Yi Archers | Yi Marskmen

Gameplay and Features:

Buildings | Building Chains | Reforms | Traits | Units | Wu Xing

Total War: Three Kingdoms - Yellow Turban Rebellion

DLC Factions:

The Yellow Turbans of Runan | The Yellow Turbans of Yan | The Yellow Turbans of The West

Units:

Faction Units:

Gameplay and Features:

On the forum: Three Kingdoms Discussion | Three Kingdoms Review | Three Kingdoms Mods | Mod Workshop